Bilecik    

İslami Evlilik

İslami Evlilik

Evli ve hamile olan kadının birinci kocası bilahere ortaya çıkıp, karısını ikinci kocasından ayırsa, kadın doğum yapmadan önce onunla cinsel ilişkide bulunamaz..

 

Hiristiyan olan bir kadının müslüman olan kocası vefat ettikten sonra, iddet bekleyip başka bir zimmî (Islâm devletindeki yahudi veya hiristiyan) ile evlenmesi caizdir.

 

Kadın, küçük kızını dengi olmayan birisiyle evlendirse bu nikâh sahih değildir.

 

Bir kişi kızını evlenmeye namzed gösterip vasîsine (vasiyette bulunduğu kimseye) de kızını evlendirmeyi emretse kızın izni olmaksızın vasî kızı evlendiremez.

 

Fasid veya bâtıl bir nikâhla evlenen karı-kocadan birisi vefat etse biri diğerine varis olamaz.

 

Kız “Evliliğe namzettir” deyip, nikâha zorlanamaz.

 

Koca, karısının emzirdiği kızla cinsel ilişkide bulunsa karısı kendisine haram olur.

 

Karısının şehvet çağındaki kızı geceleyin korkup kocanındöşeğine girmekle kocanıntenasül uzvu hareketlenir, bazı uzuvları kızın bazı uzuvlarına arada bir engel olmaksızın şehvetle dokunursa, karı kocaya haram olur.

Türkçe Sohbet
Türkçe Sohbet

Koca, karısının döşeği zannederek kızının döşeğine girip bedeni bedenine dokunmadan dönüp gitse bu durumda hanımı kendisine haram olmaz.

 

Babası müslüman olmayan müslüman erkek, Babası müslüman olan kıza denk olmaz.

 

Koca Islâm’i kabul edip, kadın kabul etmese nikâh devam eder.

 

Kasden olmayıp, şehvetsiz olarak ayağı kayın validesinin ayağına dokunan kocanın hanımı kendisine haram olmaz.

 

Kocanın, hanımı ile kayınvalidesinin kız kardeşinin her ikisini nikâhı altına alması çaiz değildir.

 

Koca, sekizyaşında olan küçük kızını, hanımı zannederek geceleyin şehvetle öpse veya ona dokunsa hanımı kendisine haram olmaz.

 

Baba, saliha olan küçük kızını dengi olmadığını bilmeden evlendirip, bilâhere duruma vakıf olsa bu nikâhı feshettirebilir.

 

Bir erkek, kadının bir uzvuna, şehvetle dokunacak olsa, bu kadın, dokunanın oğluna haram olur. Fakat kadının kızı helâldir.

 

Bulûg çağındaki bakire bir kızı velisi nikâhda cebredemez(zorlayamaz). Nikâh kızın iznine dayalıdır.

 

Koca, nesebi belli olan karısı için “Kızımdır” dese, karı kocasına haram olmaz.

 

Bulûg çağındaki kızın huzurunda Babası onu başka birisine nikâhlayıp o da sussa nikâh gerçekleşmiş olur.

 

Karısının başka kocasının bir diğer karısından olan kızını nikâhlamak caizdir.

 

Küçük kızın evliliğine velilik konusunda büyükbaba ve anne -baba aynı öz kardeşleri bulunsa, büyükbaba kıza velilik yapar.

 

Süt kız kardeşinin neseben olan annesiyle evlenmek caizdir.

 

Annesinin süt kız kardeşiyle evlenmek caiz değildir.

 

Babasının zina etmiş olduğu kadının kocasından olan kızıyla evlenmek caizdir.

 

Karısını boşayıp iddeti bittikten sonra karısının kız kardeşini nikâhlamak caizdir.

 

Kocasının ağzından küfür kelimesi çıkıp bain olarak boşanan bir kadını koca imanını yeniledikten sonra evlenmeye zorlayamaz. (Bain gosama: Iki (Beynunet-i Sugra), veya üç boşama (Beynunet-i Kübra) ile meydana gelen boşama şeklidir.)

 

Yas bakımından küçük olan karısına “Anamdir” dese kadın kocasına haram olmaz.

 

Hanımı vefat edince, hanımının üvey annesi ile evlenmek caiz olur.

 

Karısının ağzından küfür kelimesi çıkıp bain olarak boşandığı zaman, kadına tecdid-i iman (iman yenilemesi) yaptırılır ve nikaha da zorlanılır.

 

Kadının nikâhında mehir hiç bahsedilmese veya mehre karşı çıkılsa nikâh sahih olur.

 

Hanımı vefat eden koca bir kaç gün geçtikten sonra, vefat eden kadının kız kardeşini nikâhlasa caiz olur.

 

Hür dört hanımı olan kişinin birini boşayıp iddeti içinde beşinciyi nikâhlaması caiz değildir.

 

Yanlış ve kötü tercihi ile meşhur olan kişinin küçük kızını dengi olmayana nikâhlaması caiz değildir.

 

Bir kaç kadın ile bir odada bulunan kıza erkek “benimle evlenmeyi kabul ettin mi ?” deyip birisi “Ettim” dese, ancak şahidler söyleyenin kim olduğunu bilmeseler, nikah gerçekleşmiş olmaz.

 

Cinsel ilişkide bulunduğu kadının diğer kocadan olan oğlunun kızıyla evlenmek caiz değildir.

 

Zina ettiği kadının emzirdiği süt kızıyla evlenmek caiz değildir.

 

Uzun fasıla ile değişik zamanlarda kadının emzirdiği kız ve erkeğin birbirleriyle evlenmesi helâl değildir.

 

Livata (Allah’a sığınırız) (yani erkeği iğfal edenin) edenin, livata ettiği kişinin kızıyla evlenmesi caizdir.

 

Küçük kızı, velisi olan amcasının, kendi oğluna nikâhlaması sahihdir.

 

Koca, kayınvalidesinin annesine şehvetle, dokunsa veya onu öpse karısı kendisine haram olur.

 

Kocanın karısından olan oğlunun, diğer karısının diğer kocadan olan kızıyla evlenmesi caizdir.

 

Süt kardeşinin kızıyla evlenmek caiz değildir.

 

Babanın, vefat eden oğlunun karısı ile evlenmesi caiz değildir.

 

Babanın, vefat eden üvey oğlunun karısı ile evlenmesi caizdir.

 

Kadının son kocasından olan kızı, daha önceki diğer kocasının diğer karısından olan oğluna haram olmaz.

 

Küçük kızın annesinden izinsiz olarak, babaannesi küçük kızı evlendirecek olsa nikâh, annesinin iznine bağlıdır.

 

Boşamış olduğu kadının babaannesi ile evlenmek caiz değildir.

 

Babaları aynı olan kız kardeşinin oğlunun kızını nikâhlamak caiz değildir.

 

Baba, evlilik çağındaki oğlunun izni olmaksızın herhangi bir kızı ona nikahlasa, ogul duruma vakıf olup red etse, nikâh akdi bâtıl olur.

 

Boşamış olduğu kadının annesi ile evlenmek caiz değildir.

 

Anne ve Babası aynı olan kız kardeşinin oğlunun kızını nikâhlamak haramdır.

 

Bulûg çağındaki bakire kız kendini dengi olan erkeğe noksan mehr-i misil (akranlarının mehri) ile evlendirecek olsa, velileri kızın kocasına “Ya mehrini tamamla veya sizi ayırıriz” demeye selahiyetleri vardır.

 

Zina ettiği kadınla evlenmek caizdir.

 

Kafirin, kendi müslüman kızını evlendirme konusunda velilik hakkıyoktur.

 

Küçük kızın velisine “Bu kızı filân adama verelim ne dersin?” denildiğinde, “Siz bilirsiniz” dese bu söz rıza olmaz.

 

Zimmî olan kişi müslüman olup, hanımı Islâma girmese kocasından boş olmaz.

 

Zinadan çocuk doğurmus olan kadını, çocuk emzirmek için kiralamakta bir sakınca yoktur.

 

Ahiret annesi edindigi kadın ile evlenmek caizdir.

 

Müslüman olan baba bulûg çağındaki kafir kızını “Islam’a gel” diye zorlayamaz.

 

Alacağı kıza “Kız kardeşim ol” dedikten sonra onunla evlenecek olsa caizdir.

İslami Evlilik 2022, İslami Evlilik, İslami Evlilik sitesi, İslami Evlilik siteleri, İslami Evlilik siteleri 2022

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir